Forskellige “værker”

Murværk: fra 1700-tallet (Lichtenbergske Palæ)
Bindingsværk
Elværk – alternativt: hærværk
Bogværk
Håndværk: jonglør
Hærværk: glasspejling
Musikværk: pianist
Kunstværk
Klokkeværk
Kunstværk: naturskabt
Musikværk undervejs
Hærværk: eller gement stenslag?
Tovværk
Træværk: heksen
Murværk
Træværk: kløften
Bygningsværk
Ræling: fra strandsat skib
Urværk
Træværk understøttes